Verkeer, lucht en geluid

Status activiteiten luchtkwaliteit v1

Status activiteiten luchtkwaliteit v1

Beste mensen,

In aanvulling op eerdere berichten geven wij hier de status van de activiteiten en een aantal interessante documenten die we verzameld hebben. Ik heb info gebruikt van Jos Kloppenburg, Rob Louws, Gerard Cats, Richard Kres, Jan Korff de Gidts en anderen.

Dit overzicht is niet af. Ik moet nu weg, wil toch iets opsturen, daarom hierbij versie1 van dit rapport.

Status van de activiteiten

Info van Jos Kloppenburg

Beknopt overzichtje van wat ik weet:

ALU:

Termijn voor zienswijzen is gesloten (maar een wijkraad kan natuurlijk altijd nog een advies geven, dat doet in elk geval de Wijkraad Noordoost, die het definitieve concept hiervoor dinsdag jl. heeft besproken).

Komende maanden zijn er specifieke overleggen met betrokkenen over de precieze keuze/vormgeving van de “knippen” en de nadere maatregelen/oplossingen voor de westkant (gericht op het aanvaardbaar houden van de belasting van het westelijk deel van de ‘verdeelring’).

De Wijkraad Noordoost hoorde dinsdag van wethouder Janssen dat het College eind februari een besluit wil nemen over de reacties op het ALU en de nadere voorstellen over de knippen en de verdeelring. Dat Collegebesluit komt dan nog een keer in de inspraak, en in april moet de raad dan definitief het ALU “2009” vaststellen.

Pakketstudies:

De Pakketstudies bestaan deels uit ‘No regret, ‘basis’ en ‘plus’-matregelen, die vooral allerlei voor het grootste deel zeer nuttige maatregelen voor fiets, OV, mobiliteitsmanagement etc. beogen. dat is echter maar een fractie van het budget van 3,1 miljard; het leeuwendeel (zeg 2,9 miljard) is bedoeld voor aanpak van de snelwegen in de regio: de Ring rond Utrecht en de Driehoek A1/A27/A28 met alles wat daar omheen hangt en wordt gehangen (rond Amersfoort spelen vrijwel identieke discussies as hier).

Als bekend heeft afgelopen maandag het projectbureau VERDER nog wat tipjes van de sluier gelicht op een bijeenkomst voor raads- en Statenleden. De verstrekte informatie was super-globaal en algemeen.

Aan de tafeltjes met ambtenaren werden de opties voor de ‘Ring Utrecht’ toch al snel helder, wanneer je liet weten dat je al wat concepten had gezien.

Voor de Ring Utrecht komen de opties nog min of meer overeen met wat in september is uitgelekt.

Algemeen uitgangspunt is: een flink niveau van doorstroming garanderen. De keuzes zijn uitwerkingen van dat principe. Inpassing, milieueffecten etc. etc. zijn afgeleide zaken.

Basiskeuze: of alle bestaande snelwegen fors verbreden of dat iets minder doen maar dan wel een weg dwars door Leidsche Rijn aanleggen, al werd door ambtenaren de weg om Leidsche Rijn (en dus verder door het Groene Hart, de A 2 1/2) ook doodleuk weer als alternatief aangegeven ondanks alle aangenomen moties daartegen in Staten en gemeenteraden…. Volgens mij zou de doorgetrokken NRU door Leidsche Rijn best ook wel eens een drukmiddel kunnen zijn om de “A2 1/2” (Breukelen-Vianen) toch weer in beeld te krijgen.

Daarnaast – zie http://www.ikgaverder.nl/media/userfiles/media/2008-11-14%20Ring%20Utrecht%20Samvatting_def.pdf wordt gedacht aan een alternatief uitgaand van het principe “sorteren”(in feite ook verbreden, maar dan anders) en “spreiden”. In de laatste variant zit nog altijd het onwaarschijnlijke voorstel om parallel aan de A12 nog een snelweg aan te leggen aan de zuidkant die dan tussen Bunnik en Rhijnauwen door wordt verbonden met de Universiteitsweg. Ik stond er toch wel van te kijken hoe al dit varianten vol overgave als volstrekt noodzakelijk werden verdedigd dor de betreffende ambtenaren van Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht.

Zoals hierboven is aangegeven is de -zeer globale- samenvatting al openbaar (met een kaartje waar de Galecopperbrug en de bak bij Amelisweerd als knelpunten staan aangegeven).

Op 5 december worden de Startnotities voor de Planstudies vrijgegeven, dus let op http://www.ikgaverder.nl/verder/home.html. Dan start de inspraak, die tot 16 januari duurt.

Dit zijn de eerste inspraakavonden: http://www.ikgaverder.nl/verder/kalender.html?periode=200812

Voor Utrecht dus:

di. 16 december ’t Vechthuis, Jagerskade

do. 8 Januari 2009, Aristo, Brennerbaan 150

ma. 12 Januari, Informatiecentrum Leidsche Rijn.

Medio 2009 wordt dan een voorkeursalternatief gekozen. Volgens mij zijn daar zowel Rijk, provincie als gemeente bij betrokken (want de NRU is deels gemeentelijke en deels provinciale weg!). Hoe dat precies gaat in geval van meningsverschil, is mij eerlijk gezegd niet duidelijk.

Saillant daarbij is dat (zie boven) de gemeente in april al een besluit wil nemen over de NRU langs Overvecht, die deel uitmaakt van de Ring….

Zie verder het genoemde schema op http://www.ikgaverder.nl/media/userfiles/media/2008-11-14%20Ring%20Utrecht%20Samvatting_def.pdf.

Spoedwet:

Heibel in de Kamer over deze brief:

http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/20081654_tcm195-233102.pdf

Een ruime Kamermeerderheid -inclusief VVD- vindt het veel te link dat het kabinet niet nog een keer advies vraagt aan de Raad van State, zie http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1099786.ece/Kamer_vindt_Eurlings_te_haastig_met_bredere_weg

Voor ons zeer relevant omdat het hier specifiek ook over de A27 Lunetten-Rijnsweerd gaat….

Groet,

Jos Kloppenborg

Vereder info.

VERDER, Pakketstudie Inspraak < http://www.ikgaverder.nl/verder/nieuws-verder.html?newsid=80 >.

Het samenwerkingsprogramma VERDER, een groter geheel, namelijk, mobiliteit in Midden-Nederland. Binnen VERDER zijn twee overkoepelende Pakketstudies opgestart, de Ring Utrecht en de driehoek Utrecht ? Hilversum ? Amersfoort. In de Pakketstudies onderzoekt VERDER diverse maatregelen op hun bijdrage aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Activiteiten december 2008

10 december 2008 Informatieavond Startnotitie Ring Utrecht De Blokhoeve, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein van 18.00u tot 21.00u

11 december 2008 Informatieavond Startnotitie Knooppunt Hoevelaken Restaurant Oud Leusden, Vlooswijkseweg 1, 3832 RG Leusden Van 18.00u tot 21.00u

15 december 2008 Start 1e traject Randstadspoor vanuit Breukelen

16 december 2008 Informatieavond Startnotitie Ring Utrecht Het Vechthuis, Jagerskade 13-15 3552 TL Utrecht Van 18.00u tot 21.00u

18 december 2008 Informatieavond Startnotitie Knooppunt Hoevelaken Partycentrum ?t Hooghlandt, Kerklaan 1-3, 3828 EA Hoogland Van 18.00u tot 21.00u

Activiteiten januari 2009

1 januari 2009 Start uitvoering maatregelen

7 januari 2009 Informatieavond Startnotitie Knooppunt Hoevelaken Dorpshuis & Zalencentrum De Belleman, Eendrachtstraat 97, 3785 KT Zwartebroek

Van 18.00u tot 21.00u

8 januari 2009 Informatieavond Startnotitie Ring Utrecht Aristo Zalen, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht Van 18.00u tot 21.00u

12 januari 2009 Informatieavond Startnotitie Ring Utrecht Informatiecentrum Leidsche Rijn, Verlengde Vleutenseweg 32, 3541 BG Utrecht Van 18.00u tot 21.00u

Informatie

Officiële bestanden

Klik op de onderstaande links om de officiële bestanden te downloaden:

Presentatie bijeenkomst Raden en Staten 24 november 2008

Het VERDERpakket

Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht

Samenvatting Startnotitie Knooppunt Hoevelaken

Derde advies expertteam

Tweede advies expertteam

Eerste advies expertteam

Oproep voor ideeën

Drieluik

Advies BOEI basis en plusmaatregelen

Advies BOEI No Regrets (889 kB)

Plan van Aanpak Pakketstudies (1,8 MB)

Kerstbrief 2007 (650 kB)

Brochure Beoordelingskader VERDER (4 MB)

Rapport Beoordelingskader VERDER (1,7 MB)

Hieronder kunt u de verschillende hoofdstukken van de Samenvatting Aanvullende Verkenningen downloaden:

1. Omslag (380 kB)

2. Fiets (440 kB)

3. OV (380 kB)

4. Goederenvervoer (565 kB)

5. Hoofdwegennet/ Onderliggend wegennet (7,9 MB)

6. Leefbaarheid (4,1 MB)

7. Mobiliteitsmanagement (1,3 MB)
Voor de complete Samenvatting Aanvullende Verkenningen klikt u op onderstaande link:

Samenvatting Aanvullende Verkenningen (22 MB)

A27

ALU 2008

Een aantal interessante documenten.

1) <Handreiking schone lucht_voor_bewoners.pdf> Zeer bruikbaar, ga ik goed lezen.

2) <Advies_lucht_hoofdlijnendebat1_18-10-05.doc> De Utrechtse ggd geeft aan: <Hieronder volgen wat gegevens over de effecten van luchtverontreiniging die laten zien dat er weliswaar verbetering is geweest, maar dat er voldoende aanleiding blijft om je druk te maken over de kwaliteit van de lucht.>

3) <Mail Marijke Nieuwenhuijs ggd Utrecht 200701.pdf > Adres ggd.

4) <http://www.ikgaverder.nl/verder/nieuws-verder.html?newsid=80>

<Handreiking schone lucht_voor_bewoners.pdf>

<Advies_lucht_hoofdlijnendebat1_18-10-05.doc>

<Mail Marijke Nieuwenhuijs ggd Utrecht 200701.pdf >

< Natuur_en_Milieu_nec_brochure_Stikken[1].pdf>

Platform A27,

Richard Kres, Jos Kloppenborg, Gerard Cats, Anja Frowijn, Jan Korff de Gidts, Rob Louws