Leefbaarheid

Wat is Opplussen

Wat is Opplussen?

Opplussen is het aanpassen, verbeteren of comfortabeler maken van woningen voor ouderen vanaf 55 jaar en mensen met een functiebeperking. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: het verwijderen van drempels, het plaatsen van een 2e trapleuning, het plaatsen van antislip- tegels in de douche, het plaatsen van een hangtoilet, het verbeteren van de toegang tot de woning et cetera.

Welke organisaties ondersteunen dit project?

Bij het project Opplussen Lunetten zijn de volgende organisaties betrokken

  • Gemeente Utrecht 
  • Bewoners Overleg Lunetten (BOL) 
  • Stichting Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen (COSBO) 
  • Welzijnsorganisatie Portes 

Is elke woning geschikt om op te plussen?

Ja, elke woning is geschikt om op te plussen. Binnen het project is gekeken naar woningen die met beperkte kosten geschikter gemaakt kunnen worden Dit zijn woningen die door de Doorzonscan worden aangemerkt. De Doorzonscan is een meetinstrument waarmee potentieel geschikte eengezinswoningen eenvoudig kunnen worden opgespoord. Deze woningen kunnen met relatief goedkope ingrepen geschikter worden gemaakt voor ouderen. De prijs van het geschikter maken van de woning is afhankelijk van de grootte van uw woning. hierbij is onder meer de maat van de woonkamer, hal, slaapkamer, douche en toilet bepalend voor het aantal aanpassingen die in de woning uitgevoerd kunnen worden.

 

Zijn de vrijwilligers deskundig?

Alle vrijwilligers hebben een oriënterend gesprek met een medewerker van welzijnsorganisatie Portes. Op grond van dit gesprek is bepaald of degene geschikt is om aan dit project deel te nemen. Alle vrijwilligers hebben vervolgens een training gehad

Moet ik, als een vrijwilliger langskomt, direct beslissen of ik mijn woning laat aanpassen?

Nee, u hoeft niet direct een besluit te nemen echter uw aanvraag voor subsidie dient voor 1 maart 2009 bij de gemeente Utrecht binnen te zijn.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?

U gemeente Utrecht hanteert de volgende criteria:

· U bent eigenaar van een eengezinswoning in Lunetten

· U bent 55 jaar of ouder

· U hebt een persoonlijke uitnodiging van de gemeente Utrecht gehad om deel te nemen aan het project ?Opplussen? in Lunetten.

 

Hoe weet ik of ik subsidie krijg?

Nadat een vrijwilliger op bezoek is geweest en u uw aanvraag heeft ingediend ontvangt u een brief van de gemeente Utrecht. In deze brief staat of u subsidie krijgt voor het opplussen van uw woning.

Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Op 1 maart 2009 dient uw aanvraag bij de gemeente Utrecht binnen te zijn. Aanvragen die na 1 maart binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Alle aanpassingen in de woning dienen uiterlijk 1 september 2009 te zijn uitgevoerd.

Hoe hoog is het maximale subsidiebedrag dat ik kan krijgen?

Het maximale subsidiebedrag is ? 2.000,-. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de maatregelen die u in de woning laat uitvoeren.

Wanneer ontvangt u het subsidiebedrag?

Nadat de vrijwilliger heeft gecontroleerd of de aanpassing(en) zijn uitgevoerd ontvangt u het bedrag op uw bank- of girorekening. .

Maakt het uit wie de aanpassingen uitvoert?

Nee, het maakt niet uit wie de aanpassingen uitvoert. U kunt de aanpassingen door een erkend bedrijf laten uitvoeren, maar ook door uw buurman of kleinzoon. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aanpassingen(en).

Waar kan ik voor meer informatie terecht?

Als u meer informatie wilt, kunt u telefonisch contact opnemen met Angela Bus van de afdeling Wonen van de gemeente Utrecht: telefoon 030 – 286 4538. Zij is op woensdag t/m vrijdag bereikbaar. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen aan a.bus@utrecht.nl