BOL notulen

BOL – Documenten

BOL – Documenten


Verjonging populieren Koppeldijk

Thema-avond op 23 september 2009
Stadsboerderij Koppelsteede, Koppeldijk 115
Aanvang 19.30 uur
Klik hier voor de flyer , het programma , de notitie , het advies van de boomtechnisch adviseur en de situatieschets


Zienswijze op het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008(ALU)

De zienswijze van het BOL was net op tijd klaar.

Klik hier voor de volledige tekst

Meer informatie over het ALU is te vinden op www.utrecht.nl/utrechtselucht


Brief over het samenvallen van inspraaktermijnen
Het Bewoneroverleg Lunetten heeft het College van B&W en de gemeenteraad een brief geschreven over het samenvallen van een aantal inspraaktermijnen de afgelopen zomer. In de brief verzoekt het BOL het College om inspraaktermijnen in de toekomst beter te plannen.

Klik hier voor de volledige tekst van de brief


Wijkakkoord Lunetten – mei 2008
Door diverse partijen ondertekend op donderdagmorgen 15 mei 2008.
BOL blijft kritisch en tekende niet. Maar was wel betrokken bij de inhoud. Zie ook www.lunetten.nl/wijkakkoord

Complete versie Basiswijkakkoord_Wonen_Welzijn_Zorg_Lunetten_def_versie 100408_2.pdf


Spoorverdubbeling en nieuwbouw Station Lunetten

Zorgpunten en vragen over de Spoorverdubbeling
van 1 en 15 april 2008

De reacties en antwoorden van ProRail
op het overleg op 6 mei 2008


Advies aan Gemeente Utrecht als reactie op Concept Startnotitie Kinderdagverblijf Jolie
die gaat over de voorgenomen nieuwbouw van Jolie op de Karawanken

Download hier het advies van het BOL in Word formaat:
BOL advies Karawanken Jolie sep 2007

Meer informatie en documenten via www.lunetten.nl/web/jolie


Briefwisseling BOL met Burgemeester rond Sluiting Politiebureau Tolsteeg – februari 2007
klik naar speciale pagina


Inspraakreactie op de Startnotitie A27 Lunetten-Rijnsweerd – december 2006


Planidentificatie Furkaplateau November 2003

=> PI Furkaplateau nov 2003

Bestemmingsplan Lunetten

=> Bestemmingsplan Lunetten september 2005
=> Zienswijze BOL ontwerpbestemmingsplan 2005
De door het BOL ingediende zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan 2005
t.b.v. de eerste terinzagelegging 2 juni t/m 29 juni 2005
=> Zienswijze rapportage door Gemeente Utrecht
behorende bij het vaststellingbesluit
September 2005 (plus errata )
Reactie op alle ingediende zienswijzen
door de Gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling,
afdeling Stedenbouw en Monumenten, Sectie Juridische Zaken


Wijkavond 7 juni 2005 – Affiche / Flyer
=> flyer 7juni 05.pdf


Lees hier de statuten BOL

Na discussie over toekomst BOL is dit interne stuk geschreven over de rol van het BOL (april 2005)
=> De kern van Het BOL 2005.doc (Word bestand)

Stuk als start van de discussie over de toekomst van BOL van 7 september 2004
=> Financiering BOL welzijn