Leefbaarheid

Gebiedsvisie Vier Lunetten op de Houtensevlakte

Over het ontwikkelen van een “Gebiedsvisie Vier Lunetten op de Houtensevlakte”

Informatie en links naar bestanden

Het is een hele mondvol. In het voorjaar van 2008 verscheen: “Concept gebiedsvisie de vier Lunetten op de Houtensevlakte”.

Dat is volledige titel van een boekwerk waarin met kaarten, tekst en foto’s de toekomstige mogelijkheden van het de vier vroegere verdedigingwerken (Lunetten geheten) verkent worden. De vier Lunetten liggen tussen het FC Utrecht Stadion en het noorden van de wijk Lunetten.

Aan deze vier Lunetten dank de wijk Lunetten haar naam.

BIJ DE ILLUSTRATIE

Middenin de vier Lunetten op rij. Allen omgeven door water. De Waterlinieweg loop er langs van Noord naar Zuid en de spoorweg Centraal naar Lunetten loopt middendoor, tussen Lunet 2 en 3 in. Rechts de sportvelden (groen) en bovenin is nog een puntje van het Galgenwaard Stadion te zien. De onderste twee: Lunet 3 en 4 maken deel uit van het Beatrixpark in Noord-Lunetten.

KLIK op de illustratie voor vergroting in nieuw scherm Volgorde kort in vogelvlucht:

  1. B&W geeft CONCEPT gebiedsvisie uit. Via de links hieronder kunt u zelf dat boekwerk inzien. Het ligt ook op Wijkbureau Zuid ter inzage.
  2. Mogelijkheid tot reageren tot 2 juli 2008. Iedereen kan reageren. Klik hier voor de reactie (Zienswijze) van het BOL.
  3. De reacties worden door de Gemeente Utrecht verwerkt in een zogenaamd ’tweekolommenstuk’
  4. Uiteindelijk moet daar de Gebiedsvisie uit voortvloeien.
  5. Eindrapport gebiedsvisie mei 2009
  6. Reactie van het BOL op de definitieve versie. In de aanbiedingsbrief zijn de hoofdpunten kort samengevat.

KLIK op illustratie voor vergroting in nieuw scherm

Hieronder de loop van de ontwikkeling van deze gebiedsvisie.

Het nieuwste bericht of deadline staat steeds bovenaan.


11 november 2009
Brief van het College aan de gemeenteraad over de herontwikkeling van de lunetten II, III en IV.

26 juni 2009
Na het verschijnen van de definitieve versie van de gebiedsvisie De vier lunetten op de Houtense vlakte heeft het BOL deze versie vergeleken met het concept en dat leidde tot enkele opvallende constateringen. Reden voor het BOL om tijdens de raadsinformatieavond van 18 juni, toen de gebiedsvisie aan de orde kwam, spreektijd aan te vragen.
Donderdag 2 juli komt de gebiedsvisie aan de orde in de raadscommissie Stad en Ruimte. Dan wordt ook de reactie van het BOL besproken. In de aanbiedingsbrief zijn de hoofdpunten kort samengevat.

2 juli 2008

Deadline reacties op concept gebiedsvisie

Tot deze datum is reageren op de concept gebiedsvisie mogelijk. Als u niet weet hoe u reageren kunt. Kunt u naar het Wijkbureau Zuid aan de ’t Goylaan gaan. Daar ligt het document ook ter inzage.


4 juni 2008

Voorlichtingsavond over ontwikkelen gebiedsvisie in de Musketon

voorjaar 2008

Gemeente Utrecht plaatst PDF documenten online

TEKST OP WEBSITE GEMEENTE – bron: www.utrecht.nl/zuid

====

Concept gebiedsvisie de vier Lunetten op de Houtensevlakte

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept gebiedsvisie de vier Lunetten op de Houtensevlakte vrijgegeven voor inspraak. Op woensdag 4 juni tussen 19.30 en 21.30 uur bent u welkom bij de inloopavond in De Musketon, Hondsrug 19 in Lunetten. De visie staat op de pagina downloads. Wijkbericht (pdf).

====


Het is flink doorklikken op de site van de Gemeente Utrecht. Daarom hierboven niet de links hier de

DIRECTE LINKS naar de bestanden

Hieronder staan de directe links naar de PDF bestanden op de website van de Gemeente Utrecht.

WIJKBERICHT – Het dubbel A4 wijkbericht dat verspreid is in de omliggende buurten:
http://www.utrecht.nl/images/DWS/Zuid/2008_wb/GD18%20wijkbericht%20De%20Vier%20Lunetten%20P1.pdf

De COMPLETE CONCEPT GEBIEDSVISIE waar op gereageerd moet worden in zes hoofdstukken:

HOOFDSTUK 1
http://www.utrecht.nl/images/DWS/Zuid/2008_pdf/Gebiedvisie%20lunetten_08-04-08_H1.pdf

HOOFDSTUK 2
http://www.utrecht.nl/images/DWS/Zuid/2008_pdf/Gebiedvisie%20lunetten_08-04-08_H2.pdf

HOOFDSTUK 3
http://www.utrecht.nl/images/DWS/Zuid/2008_pdf/Gebiedvisie%20lunetten_08-04-08_H3.pdf

HOOFDSTUK 4
http://www.utrecht.nl/images/DWS/Zuid/2008_pdf/Gebiedvisie%20lunetten_08-04-08_H4.pdf

HOOFDSTUK 5
http://www.utrecht.nl/images/DWS/Zuid/2008_pdf/Gebiedvisie%20lunetten_08-04-08_H5.pdf

HOOFDSTUK 6
http://www.utrecht.nl/images/DWS/Zuid/2008_pdf/Gebiedvisie%20lunetten_08-04-08_H6.pdf

Het boekwerk ligt tevens ter inzage op Wijkbureau Zuid aan de ’t Goylaan.
Website Wijkbureau Zuid: www.utrecht.nl/zuid


22 mei 2008

Actueel bericht over ontwikkelen visie verschijnt op lunetten.nl

HIER VOLGT DE TEKST DIE DAAR STAAT:

=====

bron: gemeente
22-5-2008

Wat gebeurt er met de Lunetten?

De gemeente Utrecht heeft in samenwerking met OKRA landschapsarchitecten een – concept – gebiedsvisie ontwikkeld voor de vier bolwerken (Lunetten) op de Houtense vlakte. De naamgevers van de wijk Lunetten zijn van historische waarde omdat ze een onderdeel vormden van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. De hele Waterlinie (van Muiden tot aan de Biesbosch) is door de rijksoverheid aangewezen als monument. Het bijzondere van de Lunetten bij Utrecht is dat ze zo dicht bij elkaar liggen en dat het groene plekken zijn in een stedelijke omgeving. Voor veel mensen zijn ze een herkenningspunt als ze bijvoorbeeld met de trein Utrecht binnenrijden.

De gemeente wil de Lunetten beschermen maar anderzijds ook toegankelijker maken voor het publiek. Er is onder meer het plan om een wandelpad te maken dat de Lunetten met elkaar verbindt. Op Woensdag 4 juni is er een inloopavond in de Musketon (van 19:30 tot 21:30 uur) waar de ontwikkelingsvisie ter inzage ligt en geïnteresseerden vragen kunnen stellen over de plannen.

Er is een inspraakperiode vastgesteld op de plannen die 6 weken duurt en op 2 juli eindigt. De complete plannen en de mogelijkheid om inspraak uit te oefenen wordt verder toegelicht op:

www.utrecht.nl/zuid