LeefbaarheidNieuws

Netwerk Lunetten – BOL Vragen aan bewoners 2006

Klik hier voor de EINDUITSLAG

BOL Vragen aan bewoners

Hierbij een lijst met onderwerpen die spelen in de wijk Lunetten. Het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) is bezig te inventariseren waar aandacht aan besteed moet worden.

BEPAAL MEE: DE TOEKOMST VAN LUNETTEN

De vragenlijst bestaat uit een lijst met onderwerpen die spelen in de wijk Lunetten. Ontstaan na de wijkavond in februari 2006. Vul de lijst in door te bepalen hoeveel aandacht u vindt dat een onderwerp moet krijgen. Dat doet u door per onderdeel een rondje zwart te maken (van 1 tot 5). Daarnaast kunt u – eventueel – per thema voor u belangrijke onderwerpen toevoegen. En andere thema’s bij vraag 8.

NB: Per computer (uniek IP adres) telt alleen het als eerste ingevuld Enquêteformulier mee in de uiteindelijke uitslag.

Enquête
LET OP: DEADLINE VERSTREKEN
U kunt nog invullen maar de (verlengde) deadline van maandag 23 oktober 2006 is inmiddels verstreken.

1. Veiligheid – De burgemeester van een gemeente is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid.

 

1a.

Cameratoezicht:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

1b.

Huisinbraak:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

1c.

Tasjesroof:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

1d.

Autoinbraak:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

1e.

Overlast en Vandalisme:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

1f.

Preventie:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

1g.

Anders, namelijk:

vul hier eventueel andere onderwerpen in

2. Ruimtelijke Ordening – Houdt zich bezig met infrastructuur, bouwen, woningen, verkeerswegen en bijvoorbeeld het aanleggen en – soms jarenlang – plannen van gebouwen, winkelcentra en kerken.

 

2a.

Diversiteit winkelcentrum:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

2b.

Veiligheid rondweg:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

2c.

Gevaarlijke plekken verkeer in de wijk inventariseren:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

2d.

Ontsluiting via wegen en/of openbaar vervoer:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

2e.

Inrichting Sporendriehoek en Furkaplateau – vinger aan de pols:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

2f.

Anders, namelijk:

vul hier eventueel andere onderwerpen in

3. Beheer en Milieu – Onderhoud van straten, meubilair en aandacht voor milieu: groen, water en lucht.

 

3a.

Geluidoverlast snelweg en spoor:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

3b.

Luchtkwaliteit:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

3c.

Groenbeheer:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

3d.

Onderhoud openbare ruimte:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

3e.

Zwerfvuil:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

3f.

Anders, namelijk:

vul hier eventueel andere onderwerpen in

4. Wonen en Werk

 

4a.

Senioren en woningen:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

4b.

Werkgelegenheid en wijkeconomie:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

4c.

Anders, namelijk:

vul hier eventueel andere onderwerpen in

5. Welzijn en Educatie

 

5a.

Voorzieningen (Fort Luna en Jongerenplekken):

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

5b.

Voorschoolse en Naschoolse opvang:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

5c.

Programmering Musketon:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

5d.

Cultuurfestival:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

5e.

Ontmoetingen tussen culturen:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

5f.

Anders, namelijk:

vul hier eventueel andere onderwerpen in

6. Zorg en samenlevingsopbouw

 

6a.

Mensen in eenzaamheid:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

6b.

Mensen met functiebeperking:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

6c.

Begeleid wonen:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

6d.

Opbouwwerk en Jongerenwerk:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

6e.

Anders, namelijk:

vul hier eventueel andere onderwerpen in

7. Participatie

 

7a.

Kennis maken met raadsleden / wethouders:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

7b.

Burgerinitiatief / Recht van initiatief:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

7c.

Leefbaarheidsbudget:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

7d.

Wijkschouw / Wijkvisie:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

7e.

Wijkdiscussieavonden:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

7f.

Relatie Wijkraad, Wijkbureau en Diensten:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

7g.

Wijknieuws / Wijkwebsite:

weinig aandacht <—– 1  |  2  | 3  |  4  | 5  |  —–> veel aandacht

7h.

Anders, namelijk:

vul hier eventueel andere onderwerpen in

8. Algemene suggesties, verzoeken, opmerkingen of vragen:
maximaal 100 woorden

9. E-mail adres:
(invullen b.v. als u antwoord wilt op vragen)

10. Uw Postcode:

 

LET OP: DEADLINE VERSTREKEN
U kunt nog invullen maar de (verlengde) deadline van maandag 23 oktober 2006 is inmiddels verstreken.