GroenNieuws

Project Lunettenpark

Op 9 juli 2020 stelde de gemeenteraad van Utrecht het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd vast.  Uit de samenvatting de volgende twee passages:

‘In de Ruimtelijke Strategie Utrecht en het Groenstructuurplan is Maarschalkerweerd aangegeven als belangrijk groengebied voor de stad. Het is de opgave Maarschalkerweerd vanuit haar groene, landschappelijke en cultuurhistorische basis verder te ontwikkelen tot een meervoudig intensief gebruikt gebied dat in de verdichtende stad ruimte en lucht geeft aan sport, recreatie, cultuur en natuur. Belangrijk is dat het beter verbonden is met stad en regio en aantrekkelijk, bereikbaar en doorwaadbaar is. Daarnaast geven de gebieden bij stadion Galgenwaard en station Lunetten, ontwikkelkansen voor wonen, werken en voorzieningen. Dit Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd geeft de integrale ruimtelijke en programmatische visie voor het gebied’

‘Maarschalkerweerd wordt onderdeel van een groter parklandschap, waar Utrechters en bezoekers kunnen in- en ontspannen (….) Het parklandschap wordt gevormd door twee parkgebieden: het Lunettenpark en het Kromme Rijn Oeverpark. Ertussen ligt de sportcampus. Ruimtelijk en functioneel zijn ze onderling en met de omgeving verbonden. De Kromme Rijn, Koningsweg en De Vier Lunetten vormen de hoofdstructuur. Stadion Galgenwaard ligt als stedelijk podium aan de Kromme Rijn. Het Ontwikkelperspectief geeft de stip op de horizon, gekoppeld aan meer of minder concrete ingrepen. Deelplannen zullen gefaseerd tot ontwikkeling komen, afhankelijk van initiatiefnemers en de beschikbare financiële middelen.’

Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd is een globaal plan dat bestaat uit een aantal deelprojecten, die verder moeten worden uitgewerkt. Eén van die deelprojecten is Lunettenpark. Een deel van de wijk Lunetten – de forten Lunet III en IV en het Beatrixpark  – vallen binnen de grenzen van dit deelproject. Het Startdocument Lunettenpark werd op 14 april 2021 gepubliceerd. 

In juni 2021 heeft het BOL de projectleiding van Lunettenpark enkele vragen en opmerkingen gestuurd over de  – voorlopige – plannen met betrekking tot Lunetten. Vragen BOL en reactie projectleiding Lunettenpark