LeefbaarheidNieuwsThema-avond

Informatie vooraf over Wijkavond en vragenlijst bewoners

| bekijk vragenlijst | UITSLAG vragenlijst |


Informatie vooraf over Wijkavond en vragenlijst bewoners:

Lunettense Opgave

Bepaal mee: 5 concrete punten om aan te werken in Lunetten

Door middel van een vragenlijst voor Lunetten en een wijkavond op dinsdag 31 oktober 2006 komen tot 5 concrete punten en die de komende tijd uitvoeren in Lunetten. Dat is wat Wethouder Robert Giesberts en het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) zich ten doel hebben gesteld. Bewoners worden uitdrukkelijk uitgenodigd hieraan mee te werken.

Het kan ook via een huis-aan-huis te verspreiden formulier. Maandag 23 oktober is de laatste inleverdag. Daarna worden de resultaten bekend gemaakt. De antwoorden van de bewoners zijn richtinggevend voor de wijkavond op dinsdagavond 31 oktober in de Musketon in Lunetten waar vanaf 20.00 uur bewoners van Lunetten met de Wijkwethouder Robert Giesberts tot de 5 concrete punten zullen zien te komen. Het BOL heeft daarbij de rol van bemiddelaar tussen bewoners en de wijkwethouder. Zij zal er ook op toezien dat de punten ook uitgevoerd worden. Naast bewoners worden er vertegenwoordigers van diverse politieke, publieke en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om mee te praten.

Wijkavond Lunetten

Dinsdagavond 31 oktober 20.00u. in de Musketon

De vragenlijst en de wijkavond moeten De Lunettense Opgave opleveren. De vijf belangrijkste punten die de komende jaren aangepakt zullen worden. Het BOL zal daarbij optreden als intermediair tussen de bewoners en de wijkwethouder.

De nieuwe wijkwethouder, Robert Giesberts, heeft toegezegd zich voor deze vijf punten te zullen inzetten.
Naast bewoners zullen uitgenodigd worden: leden van de gemeenteraad en van de wijkraad Zuid. Plus vertegenwoordigers van Wijkbureau Zuid, van wijkorganisaties, winkeliers, welzijn, politie, Portes, woning(bouw) verenignigen en scholen.
Op de wijkavond zal de uitslag van de vragenlijsten richtinggevend zijn. Robert Giesberts is aanwezig om samen met de bewoners te komen tot De Lunettense Opgave.

Bepaal ook mee:
– vul vragenlijst in
– kom naar wijkavond in de Musketon

Adres: Hondsrug 19, Utrecht Lunetten

Robert Giesberts -Wijkwethouder Zuid

Robert Giesberts (Groenlinks) zat al twaalf jaar in de gemeente-raad en heeft nu als Wethouder in het nieuwe college van
Utrecht een uitgebreide portefeuille: Openbare ruimte, grondbeleid & gemeentelijke organisatie en de wijken Oost en Zuid.

Op een avo nd in juni 2006 kwam hij als kersverse Wethouder Zuid kennis maken bij het BOL, het Bewoners Overleg Lunetten: “Ik wil – als wijkwethouder – optreden naar de vakwethouders”, zo verklaarde Robert. “Daarnaast vind ik bewonersparticipatie belangrijk. Voor mij is dat een uitgangspunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen. Ik nodig Lunetten uit mee te doen in de Lunettense Opgave”. Zo werd die avond afgesproken de vragenlijst en de wijkavond die het BOL aan het voorbe

reiden was te gebruiken om te komen tot vijf concrete punten die uitgevoerd moeten worden de komende tijd.

Robert Giesberts (39) werd geboren in Leiden. Hij studeerde sociaal-economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.